Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Phật giáo (45)

Đăng bởi Phan Tan Hai vào 09/06/2022 02:06

Nam mô A di đà Phật
Nam mô A di đà Phật
Nam mô A di đà Phật

Quy y trọn thân tâm
ba đời Phật Pháp Tăng
tội cũ con sám hối
thiện mới con tinh cần
thân tâm một niệm
Nam Mô A Di Đà Phật

Niệm Phật nguyện vãng sanh
thành chữ viết trang kinh
thành mưa cho lúa mọc
thành thuyền pháp qua sông
cứu người thoát khổ
Nam mô A di đà Phật

Niệm Phật là tay niệm Phật,
nâng người té ngã, dìu người qua sông
Niệm Phật là chân niệm Phật,
đi muôn ngàn dặm, đưa người tới nhà
Niệm Phật là lời niệm Phật,
hoá chữ thành thơ, gọi người tỉnh giác
Niệm Phật là thân niệm Phật,
toàn thân từ bi, độ vô lượng người

Niệm Phật niệm toàn thân
Phật hiện sáng ngời tâm
nhìn tâm là thấy Phật
nhìn Phật là thấy tâm
quay đầu là bờ
Nam mô A di đà Phật

Niệm Phật nghe dịu dàng
từng chữ hiện rồi tan
thấy từng niệm ngời sáng
Tịnh độ hoá toàn thân
hiện tâm vô lượng
Nam Mô A Di Đà Phật.


Nguồn: Tuyển tập Thiền ca Hoa bay khắp trời, thơ Phan Tấn Hải, nhạc Trần Chí Phúc, California, 2015