45.00
Nước: Việt Nam ()
1 bài thơ
2 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 03/06/2006 07:34 bởi Vanachi
Quảng Nghiêm thiền sư 廣嚴禪師 (1121–1190) họ Nguyễn 阮, người đất Đan Phượng, thuộc thế hệ thứ 11 dòng thiền Vô Ngôn Thông. Theo học người câu là Bảo Nhật, sau đến chùa Phúc Thành thụ giáo với Thiền Sư Trí Thiền, rồi trụ trì chùa Thánh Ân ở Siêu Loại. Được Thượng Thư Bộ Binh Bằng Giáng Tường mời về trụ trì chùa Tịnh Quả, mở đạo tràng. Có đệ tử xuất sắc nhất là Thiền Sư Thường Chiếu. Ông mất rằm tháng Hai năm Canh Tuất, niên hiệu Thiên Tư Gia Thuỵ thứ 5. Tác phẩm còn một bài kệ.

 

Tuyển tập chung