Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam ()
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thường Kiệt (3 bài thơ)
- Đạo Hạnh thiền sư (5 bài thơ)
- Không Lộ thiền sư (2 bài thơ)
- Mãn Giác thiền sư (1 bài thơ)
- Vạn Hạnh thiền sư (5 bài thơ)
Tạo ngày 17/06/2008 09:10 bởi Vanachi
Y Sơn thiền sư 依山禪師 (1121-1213) họ Nguyễn 阮, không rõ tên thật, sinh năm Tân Sửu, niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ thứ hai (1121), người hương Cẩm, châu Nghệ An, là học trò sư Viên Thông ở Kinh đô. Ông tu ở chùa Đại Tứ hương Đại Thông quận Long Phúc, lập thành thế hệ thứ 19, dòng thiền Nam Phương. Ông mất năm Quý Dậu, niên hiệu Kiến Gia thứ ba (1213). Tác phẩm còn 2 bài kệ và một đôi câu đối.