Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam ()
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 28/05/2020 16:02 bởi Vanachi
Lý Anh Tông 李英宗 (1136-1175) tên thật là Lý Thiên Tộ 李天祚, là con trưởng của Lý Thần Tông 李神宗 (1128-1137), sinh tháng Tư năm Bính Thìn niên hiệu Thiện Chương Bảo Tự thứ 4 (1136), lên nối ngôi khi triều đình nhà Lý bắt đầu suy sụp. Là một người yếu đuối, ông không có một cải cách gì mới để giải quyết tích cực những mâu thuẫn đã nảy nở sâu sắc trong xã hội phong kiến cuối triều nhà Lý. Mặt khác, đối với triều đình, vai trò thực tế của ông cũng mờ nhạt, cho nên mặc dầu ông cũng có lập được một vài chiến công đáng kể và về mặt ngoại giao, lần đầu tiên nước ta được triều đình phong kiến phương Bắc công nhận là một vương quốc, nhưng trong nội bộ quan lại, sự lục đục diễn ra không ngớt và ngoài xã hội thì những nạn đói kém mất mùa cùng các cuộc khởi nghĩa nông dân dấy lên ngày càng nhiều. Ông mất tháng…

 

Tuyển tập chung