Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Câu đối
Thời kỳ:
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 30/06/2008 02:41

言志

釣名嗜利,皆如水上浮鷗。
植福種緣,盡是胸中懷寶。

 

Ngôn chí

Điếu danh thị lợi, giai như thuỷ thượng phù âu.
Thực phúc chủng duyên, tận thị hung trung hoài bão.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lợi

Câu danh chài lợi, đều như bọt nổi trên sông.
Trồng phúc vãi duyên, ấy thực báu nằm trong bụng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Câu danh chài lợi mãi mong,
Khác chi bọt nổi trên sông xuôi dòng.
Gieo duyên cùng với phúc trồng,
Thực là của báu nằm trong bụng mình.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Câu danh chài lợi mãi cầu mong,
Khác chi bọt nổi trôi trên sông.
Gieo duyên cùng với trồng thêm phúc,
Ấy là ở bụng báu nằm trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời