Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ:
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2008 09:15

化運

真身成萬象,
萬象即真身。
月殿榮丹桂,
丹桂在一輪。

 

Hoá vận

Chân thân thành vạn tượng,
Vạn tượng tức chân thân.
Nguyệt diện vinh đan quế,
Đan quế tại nhất luân.

 

Dịch nghĩa

Chân thân [biến hoá] thành muôn vàn hiện tượng,
Muôn vàn hiện tượng cũng là chân thân.
Cũng như cung trăng làm cho cây quế đỏ tươi tốt,
Những cây quế vẫn ở giữa cung trăng.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Một thực thân thành nghìn tướng sắc,
Dẫu muôn nghìn cũng tức chân thân.
Khác nào quế tốt muôn phần,
Nghìn thu vẫn ở giữa vầng trăng trong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Đạo kia chỉ một trên đời
Muôn hình biến hoá đổi dời mà ra
Quế dù to, nhỏ, non, già,
Trăng kia là đạo, thoát ra thế nào ?

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chân thân hoá vạn tượng
Vạn tượng chính chân thân
Cung trăng tươi quế đỏ
Quế đỏ sáng cung trăng

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Biến hoá chân thân muôn vạn tượng,
Muôn vàn hiện tượng cũng chân thân.
Trăng ngần tươi tốt cây đan quế,
Quế đỏ giữa trăng cây sáng ngần.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Muôn vàn hiện tượng từ thân,
Muôn vàn hiện tượng làm thành chân thân,
Trăng làm quế đỏ tươi ngần,
Cung trăng sáng tỏ nhờ chàng quế kia.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời