Dưới đây là các bài dịch của Ngô Hồ Anh Khôi. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Xuân tiêu (Tô Thức): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng,
Hoa đêm hương tỏa , bóng trăng sang,
Tiếng đâu ca múa nghe văng vẳng,
Để mặc trò đu tiễn đêm tàn.

Ảnh đại diện

Kim lũ y (Đỗ Thu Nương): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Tiếc chi đai giáp chỉ vàng
Tiếc cho niên thiếu tuổi chàng nhanh qua,
Chần chừ bẻ một đóa hoa,
Chờ khi sắc nhạt, màu nhòa mà chi ...

Ảnh đại diện

Đạp sa hành - Xuân mộ (Khấu Chuẩn): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Màu xuân cũ, tiếng oanh già,
Mai non chưa nở, Hồng hoa đã tàn.
Buồng hoa, mưa khóc mang mang,
Núi xa nửa khép, nhẹ nhàng thoảng hương.

Ước hẹn nhòa, tình chẳng vương,
Bụi kia để mặc, soi gương chán rồi.
Dựa lầu ước chết mà thôi,
Khắp trời, cỏ ngát những lời tóc tang...

Ảnh đại diện

Đạp sa hành (Âu Dương Tu): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Hoa tàn, quán cũ,
Cầu khe, liễu rũ,
Cỏ thơm, gió hú,
Cầm cương vui thú,
Chia ly buồn cũ còn lưu,
Suối xuân dòng cũ còn lưu dấu hoài...

Đoạn đoạn ruột đau,
Rưng rưng lệ trào,
Gió lạnh, lầu cao,
Đừng tựa ngoài rào,
Núi xuân xa tít tầng sao,
Có người quen cũ nơi nào đó chăng?

Ảnh đại diện

Cửu biệt ly (Lý Bạch): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Đã mấy lần xuân chẳng ghé nhà
Cành đào năm bảy bận ra hoa

Thư ai gửi từ xa
Làm khắc khoải lòng ta

Tâm hồn một khối như lìa cắt
Mái tóc hai màu thôi chải thắt
Băng tuyết mấy lần lòng khúc trắc

Năm trước gửi thư lên Dương đài
Năm nay gửi thư giục van nài
Gió đông ơi gió đông
Vì ta hãy thổi mây vòng phía tây
Đợi chờ vẫn chưa ai
Chỉ hoa rơi phủ rêu trên đài ...

Ảnh đại diện

Vấn Kiều Trí Huyền (Đạo Hạnh thiền sư): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Nhọc lòng tìm kiếm hạt vàng,
Chân tâm vẫn lạc mêng mang cõi nào ?
Cầu người chỉ lối Pháp cao,
Tâm này bừng sáng thoát rào sân si.

Ảnh đại diện

Hãn tri âm (Tịnh Giới thiền sư): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Tri âm đàm đạo mấy người?
Vì nay Tâm Đạo lạc loài chốn nao.
Bá Nha tiếng nhạc thanh tao,
Còn đâu tìm thấy chốn nao Tử Kỳ?

Ảnh đại diện

Chân dữ huyễn (Định Hương thiền sư): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Đạo trời vốn chẳng nguồn nguyên
Hỏi rằng có phải diệu huyền chân tông?
Chân tông vốn huyễn như không
"Huyễn Không", "Huyễn Có" hư không khác gì ?

Ảnh đại diện

Chân tính (Đại Xả thiền sư): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Tứ xà dựng cả đất trời,
Hỏi ra mới biết cũng vời hư không.
Ngũ uẩn to nặng vô cùng,
Hỏi ra mới biết không nguồn không nguyên.
Chân tính thấu suốt thâm uyên,
Hỏi ra Sinh Tử hão huyền cả thôi.

Ảnh đại diện

Đạo vô ảnh tượng (Nguyện Học thiền sư): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Hạt đạo vốn dĩ vô hình,
Lại ngay trước mắt, rành rành chẳng sai.
Mỏi mòn hỏi Đạo của ai,
Sao không hỏi Đạo ở ngay tâm mình.
Đạo ai dẫu có tường minh,
Chắc gì đã đúng Đạo mình tìm đâu.
Một khi tìm được Đạo sâu,
Hỏi chi Hạt Đạo sắc màu ra sao ...

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối