Dưới đây là các bài dịch của Ngô Hồ Anh Khôi. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thuỷ hoả kỳ 2 (Huệ Sinh thiền sư): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Học đạo chỉ cầu một đường,
Ngàn năm cũng chỉ một phương mà tìm.
Hỏi tìm pháp mới khai tâm,
Lời rằng có mới, già tầm như trăng !!!

Ảnh đại diện

Thuỷ hoả kỳ 1 (Huệ Sinh thiền sư): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Ngày ngày thuỷ hoả tương giao,
Ngọn nguồn ai biết thế nào mà tra ?
Mỏi mòn muốn giải cho ra,
Mà không biết thảy đều là hư không ...

Ảnh đại diện

Thành chính giác (Y Sơn thiền sư): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Như Lai chánh quả ngộ thành,
Muôn thân vạn vật một hình như nhau.
Bao nhiêu tục luỵ sạch làu,
Thênh thang đôi mắt một màu trẻ thơ.

Ảnh đại diện

Thị đệ tử Bản Tịch (Thuần Chân thiền sư): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Chân tâm sao có tính tình,
Bởi vì có Diệt, có Sinh đâu nào?
Chỉ riêng thân xác tanh tao,
Mới lo Sinh Diệt nhuốm màu thế gian.
Pháp tính cứ thế vững vàng,
Xưa nay Sinh Diệt buộc ràng được đâu ...

Ảnh đại diện

Thất châu (Đạo Hạnh thiền sư): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Trời trăng luân chuyển mỗi ngày,
Cũng là hoạ phúc đổi thay từng người.
U mê lắm kẻ nực cười,
Vứt đi hạt ngọc, bỏ rơi tâm mình.
Khác gì có ngựa chẳng tin,
Cứ cho chân đất lội sình mà đi.

Ảnh đại diện

Sắc thân dữ diệu thể kỳ 2 (Đạo Huệ thiền sư): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Diệu thể cùng với sắc thân,
Không phân không hợp, ngàn lần chẳng sai.
Cố chấp làm những trò hài,
Khác gì lò lửa mọc vài luống hoa !!!

Ảnh đại diện

Sắc thân dữ diệu thể kỳ 1 (Đạo Huệ thiền sư): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Tứ xà, niệm thức như nhau,
Hư không cũng lại một màu hư không.
Hợp tan mây cuộn tầng không,
Chỉ riêng Tâm Phật rực hồng trời cao.


Tứ xà gồm: đất nước lữa gió , tạo thành thế gian
Ảnh đại diện

Quy tịch (Bảo Giác thiền sư): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Vạn pháp cũng chỉ là không
Làm sao có chỗ cho lòng tựa nương
Đạo kia chỉ một con đường
Ở ngay trước mắt mà dường xa xăm
Làm sao chỉ được ngộ tâm
Khác gì đáy nước bóng trăng lững lờ ...

Ảnh đại diện

Hữu tử tất hữu sinh (Trì Bát thiền sư): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Đã sinh ra ở trên đời
Ắt là có lúc phải rời thế gian
Chết đi vứt hết băn khoăn
Ắt là khởi sự hạt mầm cái sinh
Sinh thì vui vẻ linh đình
Chết thì đau đớn, xót tình oán thân.
Tử Sinh lần lượt đổi vần
Cái việc Sinh Tử há cần phải lo?
Bao giờ tâm chẳng so đo
Bấy giờ tức khắc qua bờ Tử Sinh

Ảnh đại diện

Đáp Từ Đạo Hạnh chân tâm chi vấn (Trí Huyền thiền sư): Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Diệu kỳ tiếng ngọc vang vang
Nhiệm màu lẽ đạo nhẹ nhàng hiện ra
Chung quanh đều cõi Phật Đà
Nhọc lòng tìm kiếm càng xa muôn phần

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối