Đứng mãi bên sông này
bè nặng trên vai
ngó mãi sang kia bờ
mờ mịt chân ai

nắng lạ son môi người
ngàn kiếp chưa phai
ngó mãi chưa xa bờ
tình nặng hai vai

chờ em, chờ em son nhạt môi
ta lạnh buốt bên sông
nhìn tâm, nhìn tâm gương lặng trong
trôi bè pháp thong dong
đường xưa, đường xưa mây trắng bay
ai người thấy tâm không

Đứng mãi bên sông chờ
tà áo năm xưa
thấy nghiệp xưa bay về
sạch bụi gương tâm

ngó mãi tâm ai cười
ngàn dấu chân chim
thoắt hiện tan mây rồi
tình lạ trong tim.


Nguồn: Tuyển tập Thiền ca Hoa bay khắp trời, thơ Phan Tấn Hải, nhạc Trần Chí Phúc, California, 2015