Trang giấy nửa đêm
bàn tay mỏi
dòng thơ phả khói

có hồn tôi rơi
giọt mực chảy
lăn tròn không thôi
từ biệt thôi tay bút mỏi rồi

từ biệt anh người thơ
những dòng chữ trôi theo trí nhớ

từ biệt anh người đi trước
những đường thơ cô quạnh,
từ biệt thôi người thơ

một thời thơ ấu của tôi
một đời, một thời, ngồi nhìn trang giấy
chép xuống những hồn thế kỷ
từ biệt thôi, tay mỏi mắt khép rồi
những hồn thơ ơi.

Từ biệt ơi
những hồn thơ ơi
khi anh nằm xuống
và chữ từng dòng theo nhau
lặng lẽ bay lên thật xa
thật xa -- rải xa những hồn tôi ơi.