Níu áo ghi vài chữ
hai cụ hỏi làm chi
một thế kỷ lịch sử
dân chủ chệch đường đi

Níu áo xin tấm ảnh
hai cụ hỏi làm gì
Bến Hải sông còn lạnh
bên nớ hờn bên ni

Níu áo, lời không nói
nước mắt lạnh đôi bờ
gặp nhau đường sương khói
sông núi lạc dòng thơ.


California, tháng 6/2017