Mỗi ngày dịch vài câu
chữ buồn lăn trên giấy
ngập ngừng râu tóc mọc
không kịp níu tháng ngày.

Mỗi ngày dịch vài câu
mực in đậm nỗi buồn
ẩn tàng trên trang giấy
muôn triệu kiếp lưu dân.

Mỗi ngày dịch vài câu
tay cầm bút không vững
nỗi đau từ gan ruột
chữ buồn tê ngón tay.