Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Tan Hai vào 17/06/2022 01:06

mực cạn, nghiêng tay mỏi
trang giấy từ biệt thôi
ướp thơm lời thế kỷ
hồn thơ mắt khép rồi.

dòng chữ ngả nghiêng
bàn tay mỏi
dòng thơ phả khói
buốt lạnh trang giấy
nhói sâu tận hồn tôi
giọt mực chảy
lăn tròn không thôi.