Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Tứ ngôn
Thời kỳ:
7 bài trả lời: 7 bản dịch
3 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 20/06/2008 10:18

道無影像

道無影像,
觸目非遙。
自反推求,
莫求他得。
縱饒求得,
得即不真。
設使得真,
真是何物?

 

Đạo vô ảnh tượng

Đạo vô ảnh tượng,
Xúc mục phi dao.
Tự phản suy cầu,
Mạc cầu tha đắc.
Túng nhiêu cầu đắc,
Đắc tức bất chân.
Thiết sử đắc chân,
Chân thị hà vật?

 

Dịch nghĩa

Đạo không có hình bóng cụ thể,
Nhưng nó lại có ngay trước mắt, chẳng ở đâu xa.
Phải tự suy nghĩ mà tìm trong bản thân mình,
Chớ mong tìm được ở người khác.
Nếu tìm [ở người khác] mà được,
Thì đó chẳng phải là “chân đạo” nữa.
Và dù có tìm được “chân đạo”,
Thì “chân đạo”sẽ là vật gì?


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Lê

Đạo không hình bóng,
Trước mắt, đâu xa.
Tìm tự lòng ta,
Chớ tìm chốn khác.
Dẫu mà tìm được,
Chẳng phải là "chân",
Dù có được "chân",
"Chân" là gì vậy?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Hạt đạo vốn dĩ vô hình,
Lại ngay trước mắt, rành rành chẳng sai.
Mỏi mòn hỏi Đạo của ai,
Sao không hỏi Đạo ở ngay tâm mình.
Đạo ai dẫu có tường minh,
Chắc gì đã đúng Đạo mình tìm đâu.
Một khi tìm được Đạo sâu,
Hỏi chi Hạt Đạo sắc màu ra sao ...

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Đạo không hình bóng
Trước mắt không xa
Suy xét tự ta
Không nhờ người được
Cầu nhiều dù được
Được thì không chân
Ví thử được chân
Vật gì chân Đạo
*Đạo:Đạo giáo cho rằng Đạo như sinh ra trước trời đất,nhìn mà không thấy,nghe mà chẳng hay,tìm mà chẳng được.Đạo là bản nguyên và chủ tể của vũ trụ (như quan niệm hạt của chúa, hạt Higg).Đạo quan niệm của Phật giaó cũng là một loại thế giới quan,nhân sinh quan,tức là đạo Bồ đề.Đạo ở đây tức là Không,là bản thể của thế giới và vũ trụ

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Đạo không hình ảnh
Trước mắt chẳng xa
Xoay lại tìm ta
Chỗ tìm đâu khác
Dẫu có tìm được
Được chẳng phải chân
Dù có được "chân"
"Chân" là gì vậy?
Vì thế
Ba đời chư Phật
Lịch đại tổ sư
Nhận ấn tâm truyền
Cũng nói như thế


Nguồn: Lời di huấn (Phật giáo và những bài kệ truyền pháp), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đạo không hình bóng
Ở ngay trước mình
Tự kiếm tự tìm
Đừng cầu người khác
Dẫu mà tìm được
Chẳng phải ''chân'' đâu
Nếu có được ''chân''
''Chân'' sao lại thế

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đạo không có bóng, có hình,
Ở ngay trước mắt, chẳng nhìn đâu xa.
Tự suy nghĩ trong thân ta,
Chớ mong tìm được ở qua người ngoài.
Ở người nếu tìm thấy ra,
Chẳng là "chân đạo” mà là “ảo thôi.
Và dù tìm được “đạo” rồi,
Thì “chân đạo” ấy gọi thời vật chi?

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đạo không có bóng, cũng như hình,
Ngay chẳng đâu xa trước mắt nhìn.
Suy nghĩ trong thân ta tự có,
Chớ mong tìm được ở ngoài mình.
Ở người khác nếu tìm ra thấy,
Chẳng phải “đạo chân” mà “ảo hình”.
Dù có tìm ra “chân đạo” ấy,
Thì “chân đạo” gọi sao ngay tình?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời