(Tháng ngày Đồng Tháp thanh bình)

Ngắm mây trắng hành hương về huyễn mộng
Nghe cây xanh… xanh tận đáy lương tâm…
Xuân bất diệt bởi lòng ta trải rộng
Ta thương nhau nên yêu cả đất trời.


Nguồn: Tuệ Thiền, Đường về minh triết, NXB Văn nghệ, 2007