Ánh mắt dịu hiền: dây tơ bền chắc
Cha mẹ cho em làm của hồi môn
Dù lòng anh giữa trăm hoa đua sắc
Vẫn nghiêng tình về một nét thân thương.


Nguồn: Tuệ Thiền, Đường về minh triết, NXB Văn nghệ, 2007