21/05/2022 11:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương ánh mắt em

Tác giả: Tuệ Thiền

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bích La vào 18/09/2019 21:24

 

Ánh mắt dịu hiền: dây tơ bền chắc
Cha mẹ cho em làm của hồi môn
Dù lòng anh giữa trăm hoa đua sắc
Vẫn nghiêng tình về một nét thân thương.
Nguồn: Tuệ Thiền, Đường về minh triết, NXB Văn nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Thiền » Thương ánh mắt em