Chưa có đánh giá nào
Nước: Nga
3 bài thơ
Tạo ngày 11/09/2018 17:01 bởi Vanachi
Irina Samarina-Labyrinth (Ирина Самарина-Лабиринт) sinh ngày 15-4-1981, sinh ra và lớn lên Ucraina, nhưng từ nhỏ đã biết viết bằng tiếng Nga. Theo lời tự bạch, “Tôi chưa bao giờ đọc sách báo về cách làm thơ đúng niêm luật và có tính chuyên nghiệp. Theo tôi, thơ phải do tâm hồn đọc ra, chứ không phải cái đầu. Chỉ khi đó, thơ viết ra mới là xác thực và chân thành. Không thể bịa ra thơ, nhưng có thể cảm nhận và ghi lại được thơ. Chính từ lúc còn bé, tôi đã ghi chép tất cả những gì tâm hồn đọc cho tôi. Thơ tôi chủ yếu viết cho mọi người, vì vậy tôi hứa sẽ chia sẻ mọi ý nghĩ mới mẻ của mình với bạn đọc. Vì nếu tôi viết một bài thơ, nghĩa là, ai đó cần đến điều này, có thể người ấy chính là bạn. Thơ tôi dùng các từ đơn giản dành cho những người bình thường. Tôi muốn thơ được viết bằng tấm lòng, …