Tôi ngắm người và lòng tôi yêu chó,
Chó có thừa ngay thẳng, chung thuỷ với tình yêu.
Dù chó chẳng dạy ai, nhưng tôi mong được dạy!
Tôi sẵn sàng tâm thế thọ giáo chó đàng hoàng...

Người hay khuyên những lời khó nghe, đao to và độc ác
Như tiếng vang của thói tự đắc hơn người.
Giữa bày chó thường không gặp những lời như thế,
Chúng tấn công dữ dội đến thần kinh ta...

Tôi ngắm người và lòng tôi yêu chó,
Yêu sự dịu hiền đọng lại trong mắt nhìn.
Mắt người chỉ lộ khi hỗn mang, lúc vô liêm sỉ.
Khi xót thương lộ liễu với bản thân mình...

Người ta luyện tình cảm của mình cốt để
Làm việc gì cũng tính cả lợi ích thu về...
Họ buộc mình chịu gò trong luật lệ của chính họ,
Giữa người cùng nhóm chỉ thấy ngột ngạt, nặng nề...

Tôi ngắm người... Họ lên lớp dạy người khác
Còn dễ hơn là phải khóc chân thành...
Tôi có thể yêu và thứ tha vô điều kiện...
May cho tôi! Hiện tôi là chó ít nhiều!