Ai ơi, hãy nâng niu, quý trọng tình yêu!
Đời chống chếnh, khi tình yêu không có...
Như không có mặt trăng, nếu thiếu bầu trời,
Như không có tình yêu, nếu thiếu sự tin tưởng...

Xin đừng im, điều quan trọng nhất bỏ qua!
Mọi ước mơ nên kể hết cho người
đã thành cả thế giới của bạn được nghe...
Lúc hừng đông, đừng nên chờ bóng tối...

Đừng vì hờn giận mà để mất tình yêu,
Hãy loại bỏ thói tự kiêu, độc ác...
Nếu tình cảm rồi có lúc nhạt dần,
Hãy bắt đầu lại cuộc đời chia li với hạnh phúc...

Hãy nhịn nhường nhau nhiều hơn đi...
Một trong hai người phải nên thông thái...
Tình cảm sẽ ngọt mãi nhiều hơn,
Nếu bạn biết trân trọng tình cảm ấy...

Hãy biết giữ gìn, bảo vệ nhau!
Hơi men không chữa được nỗi đau mất mát...
Chúng ta là hoạ sĩ vẽ lên số phận ta...
Ta vừa là bút lông, vừa là màu vẽ...

Hãy xem tình yêu là kho bạc quý,
Để sau này khỏi khóc than tiếc mất rồi...
Không có tình yêu, ta chẳng cần gì cả...
Không có tình yêu, ta sẽ chả có gì...