“We learned the Whole of Love...”

We learned the Whole of Love—
The Alphabet—the Words—
A Chapter—then the mighty Book—
Then—Revelation closed—

But in Each Other’s eyes
An Ignorance beheld—
Diviner than the Childhood’s—
And each to each, a Child—

Attempted to expound
What Neither—understood—
Alas, that Wisdom is so large—
And Truth—so manifold!

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhật Chiêu

Chúng ta học tất cả
Mọi điều về tình yêu
Những vần và những chữ
Không thiếu một chương nào
Học đến toàn bộ sách
Kết thúc luôn nhiệm màu
Nhưng sao trong ánh mắt
Vẫn dại hơn bao giờ
Nỗi dại khờ huyền bí
Còn hơn cả trẻ thơ
Ai cũng là đứa bé
Cố nói lên những điều
Không bao giờ ai hiểu
Trong cuộc tìm ra nhau
Cái biết kia bát ngát
Sự thật ôi muôn màu!

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản gốc bài thơ

We learned the Whole of Love—
The Alphabet—the Words—
A Chapter—then the mighty Book—
Then—Revelation closed—

But in Each Other's eyes
An Ignorance beheld—
Diviner than the Childhood's—
And each to each, a Child—

Attempted to expound
What Neither—understood—
Alas, that Wisdom is so large—
And Truth—so manifold!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời