Tội lỗi đâu, cứ đổ hết cho Puchin

Tất nhiên là Puchin có tội rồi:
Để người phá các tượng đài liệt sỹ...
Lũ bán mình là chính quyền và toà án
Phát chương trình trên “Rade”: “Kẻ cắp ở đâu?”
Tất nhiên là Puchin có tội rồi:
Nước họ có diễu binh ngày Chiến thắng,
Làm Olympic mới đúng là đẳng cấp
Còn ở ta, thủ tướng mang án vì khí ga...

Tất nhiên là Puchin có tội rồi:
Maiđan của ta hệt như nơi địa ngục,
Súng đạn lũ bắn thuê và bao chết chóc...
Nhưng đủ chăng dùng cái ác đầu độc mọi người?
Không phải Puchin chọn ra tổng thống rồi...
Ông đâu cử loại lãnh đạo bán môi nuôi miệng.
Không phải một hai ngày, Crimee ông nuốt gọn...
Đơn giản hơn ta cứ thử soi gương?

May ra ta có thể đã tốt đẹp hơn,
Ta đã cố không phá hoại thêm đất nước,
Mà có cái gì đó dựng xây, sáng tạo được...
Phải tự mình thừa nhận tội của mình...
Chính chúng ta ngay tại đất nước nhà
Không cứu được thoát ra vòng nội chiến,
Mỗi gia đình đều thét gào đến sáng,
Ai tham gia phe nào đúng lúc đây...
Chính ta quên không biết sống hoà bình,
Không biết kết bạn chân tình, không vụ lợi...
Nhưng chắc gì mình Puchin có tội?
Vì lẽ ra dùng đầu thì lại dùng mông...
Puchin và nhiều người trong ta đều sai cùng...
Nhưng bình yên trong lòng ta bây giờ là cần nhất.
Mà muốn tránh nói về mình trước hết,
Tội lỗi đâu, cứ đổ riệt cho Puchin!!!


03.2014