Cuộc đời
Đã nằm mơ là phải mơ ngọt ngào.
Đã được bay là phải bay thật cao...
Sinh - Tử, hàng rào bao quanh mộ...
Giữa Sinh và Tử là gì? Là cuộc đời ở tạm.

Yêu nghĩa là tan ra thành hơi,
Bay lên trời và tặng lại sự bình yên.
Người đời gặp gỡ, sống chung rồi tan vỡ...
Giữa Hợp và Tan là gì? Là nỗi đau ở lại.

Đức tin là cái thật cần.
Đây là chân dung những người tốt, hiền...
Ủng hộ - Kiên trung - Tình bạn.
Giữa Ủng hộ và Tình bạn là gì? Là ánh sáng!

Sau cơn giận là xáo trộn tâm can...
Đi liền đểu cáng là lừa lọc, dối gian.
Cùng quẫn dẫn đường vào tội lỗi.
Giữa Lừa lọc và Tội lỗi là gì? Là bóng tối.

Đã rạng đông là phải hừng đông sáng ngời!
Và niềm vui là nguồn sống trên đời.
Cầu nguyện rồi nhận quà số phận...
Giữa Nguyện cầu và Quà tặng là gì? Là Thượng đế!

Để hạnh phúc, con người thấy cần gì?
Cần một chút tí ti.
Được ôm ấp người thương và ruột thịt.
Sinh - Nhi - Lão - Tử...
Giữa Sinh và Tử là gì? Là chớp mắt.
03.2020