Thứ gây đau đớn mạnh hơn dao...
Thứ làm nhức nhối, buốt hơn do nhím...
Thứ khiến cơn đau tăng lên gấp đôi -
Không phải vũ khí, mà là lời nói...

Bạn hãy mau chọn những lời
Nói ra để mong cứu người sống lại...
Nói ra còn mong sưởi ấm lòng người,
Xin đừng nói liều, bất cẩn...

Hãy chọn những lời từ đáy lòng...
Hãy để cái đầu nghĩ trước...
Đừng đem điều ác trộn lẫn với lời...
Đừng nói để cửa nhà tan nát...

Hãy nói điều gì có thực thôi,
Xin đừng vu khống, chớ nói lời lừa phỉnh.
Khi đó bạn nói những lời
Như dòng nước mát chảy ra từ nguồn suối...

Hãy xua nỗi sợ khỏi bao nghĩ suy.
Đừng tìm kiếm tình yêu trong lời nói...
Tình yêu chân thành vốn vụng lời...
Còn đạn lời nói gây nhiều cuộc chiến...

Nếu muốn đánh ai bằng lời
Hãy làm người thông minh hơn nữa.
Vì lời nói buông ra không thể thu về.
Lời nói sáo thừa không là thác nước, khó mà chấp nhận...

Lời nói có thể đem lại hy vọng cho ta
Lời nói có thể dễ dàng cướp đi mạng sống...
Lời nói có thể gây đau buốt như cây tầm ma...
Để vừa lòng nhau, hãy lựa lời mới nói...