Anh bảo khi anh sẽ dọn đi với người khác,
Mất nhiều năm, em sẽ khóc lóc, tiếc thương...
Em chẳng buồn chăm sóc tới bản thân...
Nhưng em nghĩ... Mình sẽ hát ca, nhảy múa!

Anh có hiểu? Anh chạy theo người ta vĩnh viễn
Em thoát tội giặt tất và chẳng cần biết về bóng đá làm gì...
Và bữa ăn lành mạnh cho buổi sáng mai...
Và vua bị phế, ngai để trống, không ai ngự...

Phái mạnh sẽ không than thở cả đống vấn đề đang đợi...
Và không rên rỉ chuyện sếp đúng đồ dê...
Anh ơi, hãy biết, anh cứ xây cả dãy nhà nuôi một đàn vợ đi,
Em sẽ các thêm tiền chỉ để anh ra đi mãi mãi...

Anh khỏi phải nhắc hoài rằng tình yêu chỉ là lời nói...
Anh sẽ không phải xin cho thư thư... tới hạn mùa xuân
Em sẽ không phải bịa ra rằng đầu đang đau...
Và có thể em mơ thấy nhiều giấc mơ may mắn...

Em mạnh mẽ, sẵn sàng sống cùng số phận...
Và chuyện chia xa anh - em gánh chịu và vượt được thôi...
Anh đã đúng... Em hình dung ngày anh đi theo người ta rồi,
Ngay lập tức, em cảm thương cô ta nhiều nhất...