Hãy thứ lỗi, ơi người Nga ruột thịt,
Khi trái đất còn quay mãi không thôi.
Tình anh em của chúng ta không mất,
Phản bội các người đâu phải Tổ quốc tôi.

Cũng không phải trên quảng trường bữa ấy,
Mấy người cố công xúc phạm đớn đau.
Mà là kẻ đã đang tâm mua bán
Tổ quốc tôi, hòng kiếm chác làm giàu.

Bao lãnh đạo đến rồi đi lũ lượt,
Có ai được lưu tiếng tốt lâu bền?
Cứ mỗi kỳ tổng thống lên nhậm chức,
Là quê tôi lại gian khó, rối ren.

Họ khiến anh em chửi nhau, xich mích
Mạt sát nhau đến tơi tả, rã rời.
Nhưng ta tin, tâm hồn ta còn mãi
Tình thương yêu gắn bó chẳng hề vơi

Có ai đó sau lưng ta đâm lén,
Ta sẽ không theo quốc tịch truy tìm.
Tôi tin người Ucraina chung hậu,
Không phỉ nhổ vào dân tộc anh em.

Xin thứ lỗi, vì bạn qua biên giới,
Đã bị cản ngăn tựa cấm kẻ thù.
Xin thứ lỗi, lỡ tin kênh sai lạc
Nơi coi chúng tôi như kẻ đần ngu.

Họ phô diễn chiến tranh và cuồng loạn
Để nhận về mình những khoản đô la.
Nhưng mất chìa, ổ khoá đâu cần nữa
Như không còn Ucraina khi thiếu nước Nga.

Ta là một gia đình, mặc cho mắng chửi
Nhưng là cãi nhau trong một nhà thôi.
Đâu phải sói lang mà chiến tranh giành đất,
Quan trọng hơn, ta là những con người.

Vì ý tưởng mơ hồ mà quên đi mất,
Rằng trẻ em đang khao khát hoà bình.
Với chính quyền, ta chỉ là bia tập bắn
Không biết làm sao tôi nghĩ khác hơn,

Họ muốn chúng ta làm bia để ngắm,
Và bắt ta đóng thuế cả khí trời.
Nhưng bên Chúa ta cùng nhau sát cánh,
Ta yêu nước Nga, họ không thể bắt thôi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)