Tình yêu đâu - mẹ hãy nói con hay?
Mẹ thả con khỏi tổ để tập bay…
Thiên đường này mọi người hay tự lập,
Và đặc biệt khi ta đau bầm dập…
Và đời này, trời hỡi, họ phản bội độc tàn…
Ta chân thành, họ rủa xả lăng loàn…
Ta thẳng thắn, họ gây đau làm máu chảy…
Không, mẹ ạ, chẳng ai cần tình yêu cả…

Tình yêu đâu, mẹ nói cho con hay?
Mẹ đã quên không kể chuyện hệ trọng này…
Khi con tặng tình yêu dành cho người ấy,
Con không có quyền chờ mong đáp lại mấy…
Con không nên ước vọng gì hơn
Vì con chân thành, họ chẳng trách móc con…
Nhưng ngay cả tia mặt trời yêu con nhiều lắm,
Khi trong hồn con là tình yêu đằm thắm…

Tình yêu đây rồi! Mẹ có thấy, mẹ ơi?
Tình yêu nào có xa, mà ở chính ta thôi…
Con tin tưởng tinh yêu, nghĩa là không phản bội…
Thế giới ngập tràn tình yêu sôi nổi!
Cám ơn mẹ vì mẹ đã từng ngày
Nuôi con bằng sữa với tình yêu pha đầy…
Tình yêu của con chắn che phòng người ác
Là cơ hội cho con bơi trong thiên đường hạnh phúc…