Sớm hôm nay, Trời dậy lúc bình minh...
Trời đọc hết mọi đơn xin, ước muốn...
Với những người chân chất thật thà
Trời rót vào tim mọi người điều ước...
Nhưng không phải mỗi trái tim đều để mở trước
Không phải ai cũng sẵn chỗ cho điều ước diệu kỳ.
Người bị hận thù, ghen tị đóng kín lòng, không may.
Kẻ bị lòng tham thấy thành công - không cho rót...
Có trái tim tràn nỗi buồn và bế tắc
Trời tiếc rằng người đóng kín trái tim
Muốn cho tình yêu, chẳng biết rót vào đâu?
Trời buồn lòng vì con người không biết
Tẩy sạch tim mình hết buồn đau bức bối...
Cùng tháng năm, chúng đóng đá trong tim
Và trái tim đã thành viên granit...

Nhưng Trời đi nhiều nơi quan sát và mỉm cười,
Khi Trời gặp những trái tim người đang yêu
Trời mang bình và thực lòng đến rót
Cẩn trọng đổ cho tim đầy hạnh phúc..
Và mọi người dùng phung phí hết lộc ban
Họ đổ lỗi vung vãi lộc cho người chung quanh,
Quên chính mình là nguyên nhân gây tội trước...

Giá ai cũng biết thứ tha và tin tưởng,
Biết yêu thương, buông thả và cảm ơn,
Hạnh phúc Trời cho đã không đo bằng giọt,
Trời có thể đã cho cả bình nước thánh nốt...
Ngày hôm nay, Trời dậy lúc bình minh.
Thấy đưa lên một hòm khủng đơn cầu xin...
Nằm riêng lẻ một phong bì con không xin xỏ:
“Thưa Chúa Trời, cảm ơn Người, vì tất cả...”