15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ, 9 bài dịch
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Quang Thiều (155 bài)
- Trần Đình Nhân (219 bài)
- Hồ Thuỵ Mỹ Hạnh (16 bài)
- Inrasara (42 bài)
- Nguyễn Nguy Anh (25 bài)
Tạo ngày 23/10/2022 11:46 bởi hongha83
Thái Xuân Nguyên (1957-) tên khai sinh là Nguyễn Xuân Thái, là nhà thơ, dịch giả, quê ở Thanh Thuỷ, Phú Thọ. Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương.

Tác phẩm:
- Bóng vọng phu (thơ, NXB Thanh niên, 1999)
- Vọng đêm (thơ, NXB Hội nhà văn, 2012)
- Lục bát dâng tặng mẹ ta (in chung, NXB Hội nhà văn, 2015)
- Hương sắc bốn phương (thơ dịch in chung, NXB Hội nhà văn, 2017)
- Thơ dịch và sáng tác (in chung, NXB Hội nhà văn, 2018, 2019, 2020, 2022)
- Lục bát thuần Việt (NXB Hội nhà văn, 2021)
- Dưới bóng bạch dương (thơ dịch song ngữ Nga - Việt, NXB Hội nhà văn, 2022)
- Thơ trữ tình Ê xê nhin (thơ dịch song ngữ Nga - Việt, NXB Hội nhà văn, 2022)

 

Thơ dịch tác giả khác