Đừng sợ yêu với tất cả trái tim...
Tình yêu chữa lành luôn mọi thương tổn.
Đừng đóng cửa chặn đường đi mơ ước,
Chỉ lấy cớ đau khổ vì bị dối lừa...

Đừng sợ chạm tay vào mặt trời,
Không bị bỏng, chỉ thấy người thêm ấm...
Và hãy tin tâm hồn còn cửa sổ,
Sẽ không cho gió buốt lùa vào...

Đừng sợ trao bí mật của mình
Để lưu giữ trong lòng bạn gái...
Cứ tặng nàng mảnh mùa hè rực rỡ
Và cuộc đời không lặng lẽ trôi qua...

Đừng sợ kết bạn công khai
Và hãy đón nhiều tin tuyệt vời nhất...
Và cuộc sống như chiếc rây lớn
Giúp lọc sàng bớt người gian ngoan...

Đừng sợ yêu một ai
Mình là tù nhân của định kiến.
Hãy sống, giữ nguyên đường bay định sẵn,
Vì lo vặt vãnh bị ngã bị rơi...

Đừng sợ lo viêm đau dạ dày
Không dám nếm ớt cay của cuộc sống...
Cuộc đời không phải lúc nào cũng công phẫn...
Đừng sợ yêu với tất cả tấm lòng...