Gìn giữ sắc hương xuân tiên tổ
Vui Tết, mồng ba nhóm chợ Đình
Đến đây hội ngộ tình muôn thuở
Ước mơ nào cũng hoá thân quen

Nhộn nhịp bao ngả đường phô sắc
Ánh mắt bừng lên nét xuân tươi
Ra chợ mà lòng quên mua bán
Chỉ nhớ trao nhau những tiếng cười.


Nguồn: Tuệ Thiền, Đường về minh triết, NXB Văn nghệ, 2007