(Mùa xuân đầu tiên của Thiên niên kỉ 3)

Nghe đàn chim én giục nhau
Xanh non thế kỉ nôn nao đâm chồi
Phút giây hoà hội đất trời
Cõi tâm tỉnh thức: yêu người-yêu ta…
Chén xuân chúc Thiên kỉ ba
Nghìn năm trí đức tài hoa dâng đời.


Nguồn: Tuệ Thiền, Đường về minh triết, NXB Văn nghệ, 2007