Chuông chiều thấm đượm tình nương rẫy
Cứu vớt hồn ta giữa chợ đời…
Phố chật lao xao lời với lỗ
Mai về quê cũ uống trà chơi.


Bài thơ thay lời cảm tạ những chốn thân thương: Quảng Trị, Đồng Nai, Đồng Tháp, Bà Rịa Vũng Tàu…

Nguồn: Tuệ Thiền, Đường về minh triết, NXB Văn nghệ, 2007