Quê tôi: Hải Yến – Thuỵ Lôi
Cha giặc giết, cửa nhà tan nát
Mẹ tảo tần nuôi con trong nước mắt
Nợ nước thù nhà hai vai...

Tôi lớn lên trong vòng tay của mẹ
Mắt mẹ nhoà mây nước sớm hôm
Thân cò lặn lội bờ sông
Thương cha cỏ nội bềnh bồng khói nhang...

Cái ngày tôi bước vu quy
Cò con cò mẹ bay đi cõi người...


4-1999

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011