13.00
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bích La vào 13/04/2019 14:36

Hoa trước cửa bao năm
Ôm đa đoan: chẳng thấy
Sáng nay lòng tự tại:
Đỏ thắm một màu dâng!


Nguồn: Tuệ Thiền, Đường về minh triết, NXB Văn nghệ, 2007