32.67
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phương Xích Lô (11 bài)
- Tuệ Thiền (122 bài)
- Tạ Nghi Lễ (11 bài)
- Nhật Chiêu (3 bài)
- Đỗ Bạch Mai (5 bài)
Tạo ngày 02/09/2005 15:54 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 06/04/2008 00:47 bởi Cammy
Song Hảo tên thật là Lê Thị Tố Lan, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1951, tại An Bình, Long Hồ, Vĩnh Long, hiện ở tại thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1990). Các bút danh khác: Tường Vi, Nguyệt Quế, Quỳnh Tương.

Song Hảo xuất thân trong một gia đình trung nông, học phổ thông ở tỉnh đến hết lớp 12. Năm 1972, tham gia kháng chiến chống Mỹ, công tác ở ban Tuyên huyến tỉnh. Sau ngày miền Nam được giải phóng, công tác tại Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long, là phân hội trưởng phân hội Văn học.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Dòng sông của em (thơ, 1987)
- Khoảng trời nhiều gió (thơ, 1993)
- Bên dòng sông chín nhánh (in chung)