43.25
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tuệ Thiền (122 bài)
- Phương Xích Lô (11 bài)
- Tạ Nghi Lễ (11 bài)
- Nhật Chiêu (3 bài)
- Trần Ngọc Hưởng (36 bài)
Tạo ngày 01/09/2005 15:54 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 05/04/2008 00:47 bởi Cammy
Song Hảo tên thật là Lê Thị Tố Lan, sinh ngày 15/8/1951, tại An Bình, Long Hồ, Vĩnh Long, hiện ở tại thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1990). Các bút danh khác: Tường Vi, Nguyệt Quế, Quỳnh Tương.

Song Hảo xuất thân trong một gia đình trung nông, học phổ thông ở tỉnh đến hết lớp 12. Năm 1972, tham gia kháng chiến chống Mỹ, công tác ở ban Tuyên huyến tỉnh. Sau ngày miền Nam được giải phóng, công tác tại Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long, là phân hội trưởng phân hội Văn học.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Dòng sông của em (thơ, 1987)
- Khoảng trời nhiều gió (thơ, 1993)
- Bên dòng sông chín nhánh (in chung)