Lỡ chân rớt xuống cõi đời
Tôi làm chiếc lá hát lời của cây

Ừ thôi yêu hết kiếp này
Mặc tình dâu bể đổi thay phận người

Khi buồn lá hát khẽ thôi
Khi vui thì hát hết lời con tim

Mai sau về với cõi mình
Hoá thành đất hát lời tình cùng cây.