THƠ TUỆ THIỀN (LÊ BÁ BÔN) TRONG MỘT SỐ
TUYỂN TẬP VÀ TRANG WEB VĂN HỌC
-----
A.- THƠ TRONG MỘT SỐ TUYỂN TẬP
(Thơ trích trong Đường Về Minh Triết;
1989-2005; NXB Văn Nghệ, 2007. Tác giả có chỉnh sửa thơ trong bản ĐVMT).

* Tuyển thơ Văn Thơ Việt - tập 1
(NXB Văn hoá-văn nghệ, 2011)
Gặp lại vầng trăng
Trầm tư Hi Mã
Một nét quê em
Sóng tình yêu
-----
* Tuyển tập Thơ Nhà Giáo Việt Nam
(Tổng tập; NXB Văn hoá dân tộc, 2010)
Gặp lại vầng trăng
Tĩnh tâm ở quán
Tình yêu cúc vàng
-----
* Thơ Nhà Giáo - tập 15
(NXB Văn hoá dân tộc; 03 bài trong tổng tập & 02 bài khác)
Tự do
Vu Lan trong tôi
-----
* Nghìn Câu Thơ Tài Hoa Việt Nam
(Bản tái bản lần 4; NXB Hội nhà văn, 2013)
Không đề
Tôi nghe
(Bài này chọn khổ đầu & cuối)
-----
* Tấm Lòng Nhà Giáo - tập 9
(NXB Giáo dục Việt Nam, 2009)
Hồn quê
Nhớ học trò cũ
Gặp lại vầng trăng
-----
* Tấm Lòng Nhà Giáo - tập 10
(NXB Giáo dục Việt Nam, 2010)
Mình cảm thơ mình
----------------
B.- THƠ TRONG VÀI TRANG WEB VĂN HỌC
* Vanchuongviet org
Trà đạo cuối năm
Tĩnh tâm ở quán
Trở về mái nhà xưa
Ngày giỗ mẹ
Sóng tình yêu
Chùm thơ thiền
Lễ chùa đầu xuân (thơ thiếu nhi)
Tỉnh thức
Đêm ở núi
Câu kinh thắp sáng cuộc đời
Dòng thương
Bước chân hiền triết
Dáng núi
Đắm say
Xuân về từ ánh sáng trời cao...
-----
* Thivien net
(Trong số thơ ở Thivien net có 41 bài đã đăng báo, tuyển tập).
-----
* Văn học Việt
(Tạp chí online)
(Bài thơ Trà Thiền có trích đoạn sử dụng trong tiểu luận Tìm Hiểu Thơ Thiền Việt Nam Hiện Đại của tác giả Huỳnh Quán Chi - tiến sĩ Ngữ văn, giảng viên Đại học Tiền Giang). (Có trong Thi Viện).
(https://sites google com/site/vanhocviet2013/van-chuong-thanh-van-luu-tru---cong-trinh-moi/-hunh-qun-chi-tm-hiu-th-thin-vit-nam-hin-i).
-----
* Thuvienhoasen org
(Mục Văn Học Phật Giáo)
(Bài thơ Dấn Thân được nhà nghiên cứu Lê Huy Trứ sử dụng để kết thúc một bài viết của ông - Bài Kệ Thị Tịch Của Thiền Sư Tịnh Giới). (Có trong Thi Viện).
(https://thuvienhoasen org/a24937/bai-ke-thi-tich-cua-thien-su-tinh-gioi).
-------
* (Các bài thơ trên trích trong Đường Về Minh Triết-có bổ sung; Tuệ Thiền Lê Bá Bôn; Thuvienhoasen org).
* (Bài thơ Mình Cảm Thơ Mình sử dụng một số câu thơ trong Đường Về Minh Triết).