Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bích La vào 13/04/2019 19:27

Em cười rất mực vợ hiền
Tình em xanh lại một triền đất khô
Đời anh từ thuở khoai ngô
Đến nay vẫn sáng nhịp thơ đại ngàn.


Nguồn: Tuệ Thiền, Đường về minh triết, NXB Văn nghệ, 2007