Cháu vào lớp một
Bé cỏn còn con
Chân tay gầy quá
Còm nhỏm còm nhom

Hai vai đeo nặng
Cặp to hơn người
Lạch lè cháu bước
Thương quá đi thôi!

Con chữ đầu đời
Cố mà học nhé
Bà cùng bố mẹ
Đợi trông ngày ngày


Nguồn: Một thoáng Tây Hồ (thơ), Nguyễn Thị Kim, NXB Hội nhà văn, 2005