15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Niê A Dũng vào 05/02/2024 13:50

Tôi là nắng người là mưa
Làm sao hoà được cho vừa trời xanh.

Người làm gió dạo lanh canh
Tôi bông mây dại nên quanh quẩn mừng

Người như biển giấu sóng lừng
Tôi con thuyền giấy ngập ngừng mà trôi...

Tôi đem nắng vá mưa người
cho hồn chạng vạng đâm chồi gian truân

Chiều nghiêng đã lạm phong hàn
Người như sương rụng xuống trần gian tôi

Ước gì chiều cũng tinh khôi
Để mưa người gột nắng tôi dậy thì


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]