Cơn mưa mặc áo tơi
Bằng đám mây màu xám
Gặp ngày nắng trải phơi
Áo tơi thành lụa trắng

Mưa bóng mây áo ngắn
Cơn mưa bão áo dày
Mưa ngâu thì áo mỏng
Áo dài mưa bụi bay

Áo khoác hờ qua vai
Cơn mưa rào đỏng đảnh
Bỗng rùng mình chợt tạnh
Quên cả cúc không cài


Nguồn: Mùa chim, NXB Hội nhà văn, 2013