ngày đông giá rét
mưa gào gió thét
run rẩy nai tơ
xơ rơ chim két


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013