Chiều nay có canh ngon
Bà ơi sao chẳng đến
Mấy ngày trời có điện
Mong bà lắm bà ơi
Tối nay thứ bảy rồi
Có vở chèo cô tấm…
Bà ở quê xa lắm
Cách những mấy núi đồi
Bận trước bà về chơi
Vào giữa ngày oi bức
Cháu bận thi hết cấp
Chẳng được quạt cho bà
Thương bà còn ở xa
Bao giờ về Hà Nội?