Hương rừng thơm đồi vắng,
Nước suối trong thầm thì,
Cọ xoè ô che nắng,
Râm mát đường em đi.

Hôm qua em tới trường,
Mẹ dắt tay từng bước.
Hôm nay mẹ lên nương,
Một mình em tới lớp.

Đường xa em đi về
Có chim reo trong lá,
Có nước chảy dưới khe
Thì thào như tiếng mẹ.

Trường của em be bé,
Nằm lặng giữa rừng cây.
Cô giáo em tre trẻ,
Dạy em hát rất hay.

Mũ rơm thơm em đội,
Hương cốm chen hương rừng.
Mỗi lần em tới lớp,
Hương theo em tới trường...


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Bùi Đình Thảo phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

Nguồn:
1. Định Hải, Hương cốm, NXB Kim Đồng, 1975
2. SGK Tập đọc lớp 3 phổ thông, tập 1, NXB Giáo dục, 1977
3. SGK Tiếng Việt 2, tập 1, NXB Giáo dục, 2002