Hương rừng thơm đồi vắng
Nước suối trong thầm thì
Cọ xoè ô che nắng
Râm mát đường em đi

Hôm qua em tới trường
Mẹ dắt tay từng bước
Hôm nay mẹ lên nương
Một mình em tới lớp

Đường xa em đi về
Có chim reo trong lá
Có nước chảy dưới khe
Thì thào như tiếng mẹ

Trường của em be bé
Nằm lặng giữa rừng cây
Cô giáo em tre trẻ
Dạy em hát rất hay

Mũ rơm thơm em đội
Hương cốm chen hương rừng
Mỗi lần em tới lớp
Hương theo em tới trường...


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Bùi Đình Thảo phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

Nguồn:
1. Định Hải, Hương cốm, NXB Kim Đồng, 1975
2. Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2, tập 1, NXB Giáo dục, 2002