Kìa! Anh bướm đỏ.
Kìa! Chị bướm vàng.
Từ khóm tre làng.
Bay ra bãi nắng.

Kìa! Cô bướm trắng.
Kìa! Chú bướm nâu.
Chẳng biết từ đâu.
Bay ra cùng múa.

Rung rinh ngọn gió.
Đàn bướm la đà.
Nắng đan thảm cỏ.
Trở thành thảm hoa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]