Con tôm búng nước.
Cong mình xoè đuôi.
Không bơi lên trước.
Mà bơi giật lùi.

Con cua tám cẳng.
Khệ nệ đôi càng.
Đi dọc không được.
Nên đành bò ngang.

Con ốc cứng vỏ.
Thân nhỏ xoáy tròn.
Bám quanh bờ cỏ.
Mò đi bằng mồm.

Lươn ti hí mắt.
Sống ở đáy bùn.
Thân mình trơn tuột.
Chỉ quen chui luồn.

Bác rùa lụ khụ.
Cõng nhà đi chơi.
Bốn chân chậm chạp.
Vừa bò, vừa bơi.

Ếch ngồi chồm chỗm.
Đợi cơn mưa rào.
Bỗng nghe tiếng sấm.
Nhảy bùm xuống ao.


In trong tập Kể chuyện ao làng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]