Xuân mang nắng mới
Nhuộm hồng làng quê
Lúa đồng mượt lá
Xanh rờn bờ đê

Cu gù ngọn tre
Bưởi khoe nụ trắng
Mèo con ôm nắng
Ngủ vùi ngoài sân

Bầu bí leo giàn
Hoa xoan nở tím
Bướm ong bịn rịn
Tối chưa muốn về

Mùa xuân thích ghê
Hết rồi cái lạnh
Sẻ nằm xoè cánh
Dát vàng bờ kênh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]