Đi đến nơi nào
Lời chào đi trước
Lời chào dẫn bước
Chẳng sợ lạc nhà
Lời chào kết bạn
Con đường bớt xa
Lời chào là hoa
Nở từ lòng tốt
Là cơn gió mát
Buổi sáng đầu ngày
Như một bàn tay
Chân thành cởi mở

Ai ai cũng có
Chẳng nặng là bao
Bạn ơi, đi đâu
Nhớ mang đi nhé!


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng phổ nhạc thành bài hát Lời chào của em.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]