Đi đến nơi nào
Lời chào đi trước
Lời chào dẫn bước
Chẳng sợ lạc nhà

Lời chào kết bạn
Con đường bớt xa
Lời chào là hoa
Nở từ lòng tốt

Là cơn gió mát
Buổi sáng đầu ngày
Như một bàn tay
Chân thành cởi mở

Ai ai cũng có
Chẳng nặng là bao
Bạn ơi đi đâu
Nhớ mang đi nhé


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng phổ nhạc thành bài hát Lời chào của em.