Một người đốt than nọ
Sống bằng nghề đốt than
Công việc làm rất tốt
Chẳng có gì phàn nàn

Một hôm, anh ta nói
Với người bạn quét vôi:
“Tôi mời anh dọn đến
Ở cùng nhà với tôi

Ta sẽ là bạn tốt
Cùng làm ăn với nhau”
Anh kia lắc đầu đáp:
“Tôi e không được đâu!

Tôi chuyên quét vôi trắng
Anh lại hay bôi đen
Ta là bạn quý thật
Nhưng chung sống, không nên”

Ở đời, để kiếm sống
Mỗi người có một nghề
Đều cần thiết, quan trọng
Không khen, cũng không chê

Nhưng lửa tránh xa nước
Than không được gần vôi
Chuyện “sinh nghề tử nghiệp”
Các cụ đã nói rồi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]